Jap & Jinnike en de Aanvraag WTF stààt daar?

Troch Posted on 0 reaksjes 83 x besjoen
[clear-line] Ik bestel materialen voor een klus op de zaak.
Krijg dit als antwoord terug.
Wat.De.Fak. 😳

[clear-line]

Van: ******
Verzonden: dinsdag 3 februari 2006 09:13
Aan: eamel
Cc: *******, ****
Onderwerp: ***********.doc

eamel,

Door het WBO halen kan, maar is niet de eerst volgende logische stap. Ik mag aannemen dat jij niet zelf de technische uitvoering op je gaat nemen? Zo ja, dan zou dat niet mogen… je moet de VTW bij ******* bij ******* indienen (zie schema). ******* gaat over de middelen en prioriteiten van de backoffice. ******* wijst een wijzigings verantwoordelijke aan die een impactanalyse en draaiboek (eventueel in overleg met een adviseur) opstelt, uitwerkt.

Groet,
********

[clear-line]

Ofwel: hoe moeilijk kunnen we makkelijk maken. Dit zou, theoretisch gezien, om een aanvraag van een doosje punaises kunnen gaan . Zo blij te werken in een organisatie die zelfvoorzienend is als het gaat om werkverschaffing… 😂 Met trots en fier opgericht hoofd durf ik dan ook hardop te zeggen:

Foarige
Catpost: Verval

↓
>