blank

Nadat met name de gristelijke gemoederen in de streng-religieuze gemeente ‘s-Gravendeel tijdens vorige jaren al Himmelhoch Jauchzend waren opgelopen inzake De Zwarte Pieten Discussie, bleek deze na een toch nog onverwachte Hogerhandse Interventie ineens als vanzelf te zijn opgelost.

Volgens Gereformeerd Predikant Drs. A.G.M. Weststrate uit Biezelingen zijn er inmiddels contacten gelegd met het Secretariaat van Onze Lieve Heer BV over het Goddelijk Ingrijpen inzake de gevreesde opvang van Syrische gelukszoekers vluchtelingen en het wegspoelen van enkele hardnekkige middenstands-atheïsten die, ondanks een beloofde kerkelijke boycot, het lef tot zondagsopening hebben gehad.

Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde door het water. – Genesis 7:23

Drs. Weststrate; “Nu ‘s-Gravendeel weer blank is kunnen we wellicht deze Goddelijke Methode op een grotere schaal toepassen; de Hoeksche Waard of misschien wel op een landelijk niveau.”

“Rotterdam bijvoorbeeld kan vanwege de vele zondaren, ongelovigen en andere niet-blanken ook wel een beetje regen gebruiken.”

Hij vervolgt; “Me dunk dat God en Ik op De Goede Weg zijn als we het hebben over eliminatie van ongewenste elementen uit onze samenleving. Niet alleen doen we dat zonder bloedvergieten maar ook nog eens op een bijzonder natuurvriendelijk wijze. Onze Lieve Heer gaat tenslotte ook met Zijn Tijd mee.”

“We noemen het zelf Zondvloed On Demand. Ha, ha!” grapt de opgetogen predikant.regen

#prijstdenheer #blank #zwartepietniet #enhijzagdathetnatwas

Wat sizze jo dêrfan?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Comments
 • Appelvrouw
  4 septimber, 2015

  Genesis 7:23
  En dat alles met een regenbui, daar hebben we al die ellende en zware beelden dus helemaal niet voor nodig.
  Alleen die uitspraak: “Laat de Heer met zijn tijd meegaan” duidt dan weer op een ongelovige, De tijd van de Heer staat stil.

 • eamel
  5 septimber, 2015

  Satire

  “Een satire of hekeldicht is een kunstvorm waarbij vaak op humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven. De kritiek kan geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. De doelwitten kunnen personen, politici, tradities, religie, kunstenaars, entertainers, media, normen, waarden, trends zijn. Niet alle satire is uitsluitend humoristisch bedoeld. Sommige satires zijn zo agressief en scherp dat ze vooral willen provoceren of tot actie aanzetten. Hierom zijn door de geschiedenis heen veel satirici vervolgd door de overheid.”

  😉