Kategorie: Frjemd | Datum/tiid: 09 04 05 - 14:22

PLAC; The Truth about Incompetence

De personele organisatie binnen Justitie is incompetent. Anders kan ik 't niet omschrijven. Voor sommigen onder u zal het volgende enigszins hetzelfde effect hebben als een gemiddeld Mogadon-pilletje op een lege maag ("Gaat u daar maar liggen"), maar desalniettemin moet ik 't ff kwijt.

Zoals ik 't hier al pleegde aan te halen, zijn de niet-executieve diensten binnen Justitie gereorganiseerd. Wat wil zeggen dat men een zootje ambtenaren, welke tot voor heel kort hun werkzaamheden pleegden te doen 'op locatie', nu gezellig geconcentreerd worden binnen vijf Shared Service Centra in den lande. Niets mis mee; efficiŽntie komt ons allen ten goede (hoewel het over het algemeen killing is voor de arbeidsvreugd). Maar goed; in dit geval, worden zo'n driehonderd ambtenaartjes prettig geplakt in een flatgebouw ergens in het westen des lands. Om zover te komen dient men allereerst 'ontslagen' te worden om vervolgens opnieuw te solliciteren op de nieuw te creŽren functies. Of, voor de lucky few, gewoon 1-op-1 over naar de nieuwe constructie. Des Eamel's behoort tot de laatste categorie. Maar euh.. geef mijn portie maar aan Fikkie.

Meer -->

Echter. Zoals vele medailles heeft ook deze constructie een keerzijde: Eamel's functie mag dan bij de Gratie God's blijven bestaan, de heren/dames reorganisatieridders hebben besloten zijn functie te devalueren, salarieel vergelijkbaar met die van een gemiddelde stagiaire. Zomaar, zonder opgaaf van reden, zal de functie van Medewerker ICT gedevalueerd worden tot een schaaltje of twee l-a-g-e-r. En hoewel dat direct of indirect geen gevolgen zal hebben voor Eamel's huidige salaris betekent het niets meer of minder dat Eamel niet alleen de laatste vijf jaar zijn fokking ass off gewerkt heeft voor helemaal nada-njente; ook laten de toekomstperspectieven ineens een heel ander beeld zien: de komende twintig jaar (ervan uitgaande dat dat de optie zal zijn) zal Uw Eamel telkenmale hetzelfde salaris blijven ontvangen zonder enige vorm van opslag. Ook het feit dat er bar weinig promotionele kansen zullen zijn, de 'hogere' functies zijn tenslotte allemaal al 'bezet', maakt het er allemaal niet beter op.
 
De werkwijze. Een aantal maanden geleden diende Eamel zich te melden, in een obscure hotelkamer (?) ergens in het Haagse. Gezeten ten overstaande van een drietal justitiŽle collegae, zichzelf gebombardeerd tot Wijze Ridders van de Ronde Tafel en welke gezamenlijk het oordeel dienden te geven of Eamel competent is voor het werk wat hij al dan niet ambieert. Meneer 1, gekleed in een smaakvol begrafenispak en een blik, welke kennelijk al de overgang naar het hiernamaals had gedaan. Meneer 2; de belichaming van 'De Ambtenaar', zoals je denkt dat een ambtenaar eruit moet zien; grijs, bloated, traag en geen idee waar ie 't over heeft. Ten derde; mevrouw Nogwat, voorzien van een laptop om het gesprek vast te leggen, echter halverwege al afgehaakt gezien het tempo waarin het gesprek zich voortsnelt. Let wel; drie mensjes, die een oordeel dienen te vormen over mijn al dan niet aanwezige kennis en geschiktheid voor een Senior I&A functie, waarvan de heren en dame nihil kennis hebben. Op z'n minst had er een vierde medewerker bij horen te zitten, welke verstand van zaken diende te hebben. Bijvoorbeeld een Hoofd I&A of Senior medewerker. Maar dat terzijde.

Eamel, volledig voorbereidt, geeft aan dat hij wel een Adviseursfunctie ambieert. Ook de tweede optie, die van Medewerker Communicatie spreekt hem wel aan. "En waarom denkt u geschikt te zijn voor deze functies, Heer Eamel?"... Wel. Daar kunnen we kort over zijn; Eamel's huidige werkzaamheden bestaan reeds uit de kerntaken, zoals deze als basis worden gesteld voor de geambieerde functies. Kortom; Eamel geeft een goed gefundeerd en onderbouwd verslag waarom hij competent denkt te zijn. Op de Eamel's uitleg wat hij dan zoal gedaan heeft de afgelopen vijf jaar geeft ambtenaar twee aan dat eigenlijk zijn huidige functie opgewaardeerd dient te worden, mochten de geambieerde functies niet worden toegekend. Kortom; 't is een win-win-situatie; wordt dit 'm niet, gaat Eamel er in ieder geval op vooruit, twee schalen. Mij hoor je niet klagen.
 
Twee weken later. Een justitiŽle brief in de bus met daarin het verslag van het door ons gevoerde gesprek. Niet alleen heeft men een geheel eigen twist aan het verhaal gegeven, ook de (ik citeer; letterlijk) 'reparatie' van mijn huidige functie tot Senior Medewerker ICT wordt met geen woord over gerept. Eamel gaat volgens de commissie twee stappen terug, aangezien men 'onvoldoende aanknopingspunten' vindt om hem in een van deze functies te plaatsen... (?!?) ('Grappig is het om te constateren dat met mij, ieder andere collega (bijvoorbeeld zij. Of hij.) een min of meer zelfde brief heeft ontvangen met daarin exact dezelfde bewoordingen. Niemand (lees; n-i-e-m-a-n-d) heeft de door hem/haar 'gewenste' functie verkregen.... Kortom; een grote luchtballon. Geef het volk zijn SpelenÖ 
 
Dit is een regelrechte belediging voor mijn harde werken, mijn intelligentie en mijn inzet! En net als als de meerderheid zal ik zorgen dat de onderste steen bovenkomt! Kortom... de commissie zal het nog druk krijgen...
 
(Ok, lang verhaal. Maar moest het ff kwijt... To be continued)
 
*On top of this; komt mij gister ter ore dat wij voortaan dienen te betalen voor ons-telefoontje-van-de-zaak. Ca. Ä 25,00 per maand, met terugwerkende kracht vanaf januari jl. Yeah, right. You can stuff it.

Dinsdagmiddag a.s. crisis-overleg, schuif gezellig aan…
fem - 09 04 05 - 14:26

Geloof dat ik dat maar even ga doen.. Eamel’s furious…
eamel (URL) - 09 04 05 - 14:27

Lets Get Loud, I’LL be there
René (Email) (URL) - 09 04 05 - 15:24

Ik weet nog wel een mobiliteitscentrum….;-)
SmaRts (Email) (URL) - 09 04 05 - 23:48

De rest vd wereld moet al jaren bijtellen voor “telefoon vd zaak” dus waarom jullie niet?!


Daarbuiten: ik wou dat ik elke maand voor Ä 25,00 klaar was vwb mijn telefoonkosten: geloof me -> ik teken ervoor!
Madd - 11 04 05 - 21:33

Ik heb niet om die telefoon gevraagd.
eamel (URL) - 11 04 05 - 21:36  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile


 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.