Kategorie: Frjemd | Datum/tiid: 02 12 04 - 23:41

Psycho Estaffette

In navolging van haar, die 't weer deed in zijn opdracht, hier Eamel's binnenste buiten. 't Is wel een lang verhaal geworden maar da's voor de algehele contect:

Eamel is een sterke man, een man van de actie, boordevol energie, ambitieus en competitief ingesteld. Hij houdt ervan de zaak in handen te nemen, en voelt zich op zijn ongemak indien hij niets om handen heeft.  Luiheid is hem onbekend. Ook lafheid kent hij niet. Eamel heeft een grote bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen.  Hij is een echte "manager" die, ook thuis, recht op het doel afgaat, met inzet van alle middelen : hij neemt initiatief, plant, geeft instructies, volgt op.  Hij houdt er trouwens van bevelen te geven, en zijn omgeving aanvaardt dit meestal. Eamel is ook vrij van sentimentaliteit.  Er is bijvoorbeeld weinig kans dat hij zich aansluit bij de politieke partij voor de dierenrechten. Eamel zoekt de actie op, zonder daarom noodzakelijk te lang stil te staan bij de gevolgen op lange termijn. In het bedrijfsleven is hij een echte ondernemer, die nieuwe zaken en projecten opstart. Hij houdt ook van risico?s, misschien zelfs van gokken. Waarschijnlijk rijdt hij ook graag snel met de wagen en geeft dit hem een ontspannen gevoel van macht. Hij is een echte durf-al, is moeilijk bang te krijgen. Hij houdt van de kracht van het jeugdig lichaam, en hij voelt zich onbehaaglijk bij de gedachte aan de onvermijdelijke aftakeling van het lichaam bij het oud worden; daarom gaat hij op zoek naar de eeuwige jeugd, en zal alles in het werk stellen om er zo lang mogelijk jong uit te zien. Tevergeefs echter : er is een goede kans dat hij er ouder uit ziet dan zijn leeftijd, reeds als tiener was dat zo. Het verlies van de jeugd zal hij vaak compenseren door op jacht te gaan naar status en succes.

Meer -->

Eamel kan zeer goed tegen lawaai, en maakt er zelf ook nogal wat, zijn stem draagt bijvoorbeeld ver. Vaak zal hij zijn radio hard zetten. Hij houdt vooral van muziek met een flink ritme. Eamel heeft weinig directe toegang tot zijn onbewuste. Daardoor is hij zich zelden bewust van zijn dromen. Daarom ook is hij gemakkelijk te hypnotiseren ( en loopt hij zelfs gevaar in de ban te geraken van een of andere sekte ). Hij kan zelfs een operatie ondergaan onder hypnose, zonder verdere verdoving. Eamel houdt er niet van om dingen uit te stellen, om zaken te laten aanslepen. Soms wil hij zelfs liever een minder goede beslissing dan geen beslissing, dan weet hij ten minste waar hij aan toe is. Eamel zit zelden te dagdromen. Hij piekert ook zelden, en kan snel beslissingen nemen. Hij leeft voor het heden en voor de actie. Hij is niet contemplatief ingesteld, heeft minder aandacht voor wat zich binnen hem afspeelt. Eamel is zelfverzekerd en loopt zelfs gevaar zichzelf te overschatten. Hij neemt het voortouw en bezit wellicht leiderschapskwaliteiten, hij houdt er in elk geval van om in een groep de leiding te nemen. Hij is graag de baas. Hij speelt ook graag de vedette, staat graag in het middelpunt van de belangstelling. Eamel is sterk competitie-gericht : hij wil graag winnen en - vooral als hij eerder klein van gestalte is - zelfs als dat ten koste van anderen gaat. Obstakels zijn er om uit de weg geruimd te worden, de omgeving is er om onderworpen te worden. Eamel is ook een uitstekende uitvoerder : hij concentreert zich op de opdracht, zonder zich te laten afleiden door sentiment. Eamel streeft er ook naar om nieuwe gebieden te verkennen en te veroveren. Afhankelijk van zijn beroep en omstandigheden kan dit zijn : van job veranderen, nieuwe projecten opstarten, nieuwe sporten of hobbies uitproberen, avontuurlijke reizen ondernemen, ... Hij neemt zichzelf misschien te ernstig, vindt het in elk geval erg als hij niet ernstig genomen wordt. Eamel is sterk in het aanbrengen van orde en structuur, ook op mentaal gebied : hij denkt op een geordende en systematische manier, recht op het doel af. Eamel is zeer voorspelbaar, zal bijvoorbeeld zelden van mening of van mentale ingesteldheid veranderen. Hij is met andere woorden koppig en weinig flexibel, en is snel overtuigd van zijn eigen gelijk. Eamel heeft er een hekel aan opgesloten te zijn in een kleine ruimte. Hij houdt van ruime kamers en open vlakten. Misschien lijdt hij zelfs aan claustrofobie. Hij houdt ook niet van sluitende kledij, en houdt er in de zomer ook van (half-)naakt te slapen. Eamel heeft ook een uitstekende ruimtelijke ori?ntatie, hij zal niet gauw verloren lopen. Eamel heeft een voorliefde voor paarden, en houdt ook van honden ( bedoeld wordt : ?chte honden, zoals herders, rottweilers, dobbermans, ... ). Eamel kijkt iedereen recht in de ogen en zegt zijn gedacht, en dit misschien niet altijd op een diplomatische manier. Als een onverwachte zaak zich aandient, dan is hij ook een van de eersten om hierover zijn mening te geven. Indien Eamel geconfronteerd wordt met een tegenslag, dan gaat hij niet in een hoekje zitten, dan gaat hij ook geen troost zoeken bij anderen, maar dan treft hij onmiddellijk de maatregelen die zich opdringen. Maar waarschijnlijk reageert hij zich eerst af : misschien slaat hij wel met de deuren, misschien reageert hij zich af via sport, begint hij met de grote schoonmaak, gaat hij uitgebreid winkelen, maakt hij een ritje met de wagen, ... Maar indien Eamel een succes geboekt heeft, dan zal hij het ook niet verborgen houden : vreugdekreten zijn dan niet uit de lucht. Een heel wilde gok : Lichaam en gezondheid: Eamel is een persoon die fysiek sterk en gehard is. Er is een goede kans dat hij - in verhouding tot zijn gestalte - een atletisch lichaam heeft, met brede schouders. Wellicht heeft - of had ? hij veel en dik haar. Hij heeft een kordaat voorkomen en een sportieve tred. Hij houdt ervan een gespierd en goed getraind lichaam te hebben. Op gebied van gezondheid moet hij opletten voor een hoge bloeddruk en loopt hij het risico op een acute appenditis ( zoland dit kleinood nog niet verwijderd is, natuurlijk ). Eamel houdt van fysieke uitdagingen. Waarschijnlijk houdt hij van sport en heeft hij er behoefte aan, het geeft hem energie eerder dan hem te vermoeien. Hij verdraagt ook zeer goed pijn. Waarschijnlijk zijn ook een behoorlijk aantal van de volgende uitspraken van toepassing : - spieren zijn duidelijk zichtbaar, - brede heupen, - geprononceerde kin, - relatief zware onder-armen en -benen, - huid is tamelijk dik met duidelijke porien, - huid wordt gemakkelijk bruin en houdt bruinheid lang, - het haar is grof, Eten en drinken: Eamel heeft geen probleem om een maaltijd over te slaan, maar is ook in staat om grote porties te verorberen, bijna zoals een leeuw zijn prooi verscheurt. Onder invloed van alcohol wordt Eamel nog actiever en nog uitbundiger dan hij normaal al is. Slapen en dromen: In vergelijking met zijn leeftijdsgenoten is Eamel een ochtend-mens. Hij slaapt goed en diep ? en zal daarom niet langer slapen dan nodig is - en droomt zelden. Hij heeft ook weinig slaap nodig, heeft ? opnieuw in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten - geen moeite om ?s morgens op te staan en is ook al snel aan de slag. Rede en gevoel: Bij het nemen van belangrijke beslissingen zal Eamel - misschien meer dan hij zelf meent - het verstand de bovenhand laten nemen op de gevoelens. De gevoelens worden zoveel mogelijk uitgeschakeld ten voordele van de rede. Zo zou Eamel als advocaat perfect een zware misdadiger kunnen verdedigen, ook al keurt hij de misdaad zelf ten zeerste af. Eamel is ook streng maar rechtvaardig : hij zal maar weinig door de vingers zien uit medelijden, bijvoorbeeld om een zwakkere partij te bevoordelen. Eamel heeft ook minder moeite dan de gemiddelde persoon om de waarheid te vertellen als hij weet dat dit pijnlijk zal zijn voor de betrokkene.

Is Eamel geen typische macho ?

Ook de volgende uitspraken zijn tamelijk populair bij Eamel: Conflicten ga ik niet uit de weg. Ik vermijd hierbij te allen prijze als zwak over te komen. Ik bepaal liefst zelf de spelregels. Ik lever graag in het oog springende prestaties. Ik ben een optimist. Ik ga er van uit dat de dingen meestal goed aflopen. Mijn planning is meestal flexibel, en ik zorg dat ze voldoende ruimte laat voor onverwachte mogelijkheden. Ik heb misschien te vaak de neiging om anderen goedbedoelde instructies te geven. Ik droom ervan een team naar de overwinning te leiden. Ik blijf niet lang stilstaan bij pijnlijke herinneringen. Ik denk liever aan iets plezierigs, het leven is zo al kort genoeg. Misschien in tegenstelling tot wat hierboven geschreven staat gaat Eamel meestal niet onbezorgd door het leven, omdat hij zichzelf vaak kwelt door zijn streven naar het onhaalbare, naar hetgeen ver weg is en niet bereikbaar of moeilijk te krijgen. Eamel verfoeit het alledaagse, het gemiddelde en het banale, en streeft naar het hogere, ook al is het moeilijk bereikbaar, en schuwt geen risico's om dit te kunnen bereiken, er dreigt zelfs gevaar voor ( niet noodzakelijk fysieke ) roekeloosheid. Hij wil graag voor iets kunnen strijden, maar vaak zal dit doel reeds veel van zijn aantrekkingskracht verloren hebben wanneer het binnen handbereik komt, omdat hij onvoldoende op prijs stelt wat hij heeft. Eamel worstelt met het gevoel iets wezenlijks te missen in zijn leven, en voelt zich hierdoor als het ware in de steek gelaten.  Een en ander vertaalt zich ook in het feit dat Eamel gemakkelijk jaloers is, mede doordat hij er van overtuigd is dat anderen wel hebben wat ze willen. Eamel kent ook een zeer diep verlangen naar emotionele verbondenheid en intense relaties. Ook op het relationele vlak zal hij streven naar Iemand die moeilijk bereikbaar is ( of reeds een partner heeft ).  Een potentiele partner die gemakkelijk te veroveren of reeds binnen bereik is, is in zijn ogen immers veel minder interessant.  Vaak zullen zijn relaties daarom een patroon kennen van aantrekken en terug afstoten.  Een geliefde die hem afwijst zal dikwijls terug extra aantrekkelijk worden in zijn ogen.  Hij kan er dan ook zeer moeilijk tegen als een relatie door de ander stopgezet wordt, hij vat dit zeer persoonlijk op. Deze drang naar het moeilijk bereikbare speelt zich natuurlijk niet alleen af op het vlak van relaties.  Ook op professioneel vlak bijvoorbeeld zal hij voortdurend op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen, liefst verschillende tegelijk, vaak zonder zich vooraf goed af te vragen of hij deze uitdagingen wel zal aankunnen.  Hij neemt voortdurend teveel hooi op de vork.  En in een commerciele functie zal hij vooral renderen als de concurrentie het hoogst is, zonder concurrentie dreigt hij als het ware in te dommelen.  Hij is een echt jagers-type. Eamel spendeert veel tijd om inzicht te krijgen in zijn eigen gevoelens.  De melancholie, die voortkomt uit een besef van verlies, is voor hem waarschijnlijk een aantrekkelijke gemoedstoestand.  Hij verwijlt graag bij intense herinneringen : zo kan hij bijvoorbeeld genieten van de "zoete pijn" die de herinnering aan een verloren liefde oproept. Eamel voelt zichzelf een uniek persoon, anders dan de anderen, wiens diepe innerlijke gevoelens schril afsteken tegen de alledaagse, banale gevoelens van de anderen.  Hij voelt zich vaak onbegrepen, maar precies dit zorgt ervoor dat Eamel waarschijnlijk ook het talent heeft om mensen die zich in zeer moeilijke omstandigheden bevinden, te begrijpen en te steunen. Eamel is een gedistingueerd persoon die veel belang hecht aan een levensstijl vol goede smaak en cultuur ( waarschijnlijk houdt hij bijvoorbeeld van klassieke muziek en po?zie ), en hij kan het maar moeilijk laten hiermee - zij het op een discrete manier - een beetje te pronken. Vaak zullen ook anderen Eamel als speciaal en origineel beschouwen en zal hij door zijn omgeving bewonderd worden voor zijn verfijnd gevoel voor schoonheid en voor zijn goede smaak.  Soms wordt hij echter verweten overgevoelig en zelfs een tikje theatraal te zijn, niet bang om zijn gevoelens wat uit te vergroten.

Ik geef toe; d'r zitten wat rare analyses in, maar overall klopt 't wel aardig. En euh, M.: ik zweer je dat ik 'm oprecht en eerlijk heb ingevuld! ;-) (Zo. Nu eerst maar ff zelf lezen, die draak van een text).

Tering… jij hebt gewoon de hele zwik neergepletterd. Dat wou ik de menschheid maar niet aandoen.


Ik weet niet of ik vandaag nog door al die lettertjes heengeworsteld kom trouwens
Madd - 02 12 04 - 23:43

Niet nodig; ik heb t er voor mezelf neergeplempt. Dan kan die lange mail fuort.


(Maar euh.. sport? Ik? gevoelig voor hypnose? Wat een bout-test, zeg. ‘t is al net als horoscopen; allemaal bla-bla)
Eamel (URL) - 02 12 04 - 23:47

Je staat er weer mooi op Eamel. Tis je reinste onzin!
Dennis (Email) (URL) - 02 12 04 - 23:49

Ja zoiets zeiden “hij van D.” en ik ook al
Madd - 02 12 04 - 23:50

zo.


laatste sig. morgen weer vroeg dag. MOET voor 9 uur op het kdv zijn want Sinterklaas komt!
Madd - 02 12 04 - 23:50

Ach.. ‘t heeft ons weer een kostelijke tien minuten gebracht.. Toch? ;-)


Volgende estaffette!
Eamel (URL) - 02 12 04 - 23:51

Lang geleden dat we nog regelmatig een estafette deden…
Madd - 02 12 04 - 23:54

volgens mij heb ik die test al eens eerder gedaan, maar weet eigenlijk niet meer wat het resultaat was (zal wel niet indrukwekkend geweest zijn).


dus; opnieuw. hanneke wacht op antwoord :)
hanneke - 02 12 04 - 23:55

Iets meer dan een jaar geleden was ‘t meer rgelemaat dan niet. Maar we hebben vast alle estaffette’s al gehad… ;-(


I’m outta here!


Trust!
Eamel (URL) - 02 12 04 - 23:55

Regelmaat.


Kut.
Eamel (URL) - 02 12 04 - 23:56

Show us the test, Han! Show us the test!


:-)
Eamel (URL) - 02 12 04 - 23:56

kan wel een samenvatting geven van mijn mening na de helft gelezen te hebben:


* die test luistert niet naar mijn gegeven antwoorden
* als het wel klopt, is het een samenvatting van 2 vragen
* wat wel klopt is dit: Hanneke is een typische avond-mens. Zij geraakt ?s avonds moeilijk in haar bed en kan er ?s morgens zo mogelijk nog moeilijker uit. Zij is een slechte slaper en heeft daarom veel slaap nodig, meer dan de gemiddelde persoon. Zelfs in haar slaap is zij nooit helemaal ontspannen. Zij droomt frequent en haar droomleven is goed ontwikkeld.
hanneke - 03 12 04 - 00:02

En da’s een mooi moment om mijn bed op te zoeken :-D


Trusten!
Madd - 03 12 04 - 00:04

@ Han; je vergeet; en ze KOMT in elke kroeg (mooie bende zal dat geven. Ruim je ‘t wel op?)


@ Maddie: trust.. ;-)
Eamel (URL) - 03 12 04 - 00:05

ik zal voortaaan een dweil meenemen :P
hanneke - 03 12 04 - 00:06

Heb je daar genoeg aan?


:-)


Doegie!
Eamel (URL) - 03 12 04 - 00:09

vast wel ;)


ciao!
hanneke - 03 12 04 - 00:10

Pfff….zal ik, zal ik niet…zal ik, zal ik niet…kweetnie…


Maar kan jij niet even de regeltjes herkenbaar maken waarvan je zelf vind dat ze waar zijn, dan hoef ik ‘t hele stuk niet door…
Cleo (URL) - 03 12 04 - 10:51

Ik heb het ook niet helemaal gelezen…....ik geloof je eigenhandig neergesmeten conclusie direct, zonder morren.
Xandra - 03 12 04 - 13:17

Mèn wat een verhaal. Ik ga het niet helemaal lezen hoor, ik geloof het meteen ;-)
SmaRts (Email) (URL) - 03 12 04 - 20:31

Gaat dit echt over jou ??????
Volgens mij klopt er vrijwel geen f*ck van !
Hier wordt de persoon geschetst die je graag zou willen zijn i.p.v. van de persoon die je bent. Heb je hem echt naar eer en geweten ingevuld ??
Ik zou er haast geld op willen zetten, maar ja….je weet….ik hou niet van gokken !
Huey - 04 12 04 - 16:22  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile


 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.