Kontakt | Contact

[one-third-first]FRYSK

[dropcap]F[/dropcap]iel dy frij ta it pleatsen fan op- as oanmerkingen as foar it stellen fan fragen mei gebrûk understeande mailformulier. As ik reagearje hinget fan dyn fraach ôf as opmerking ôf.[/one-third-first]

[one-third]NEDERLANDS

[dropcap]V[/dropcap]oel je vrij tot het plaatsen van op- of aanmerkingen en/of voor het stellen van vragen d.m.v. onderstaand mailformulier. Of ik reageer hangt van je vraag en/of opmerking af.[/one-third]

[one-third]ENGLISH

[dropcap]F[/dropcap]eel free to add any comment and/or question by means of this mailform. Ofcourse me replying will depend on the contents of that comment or question. [/one-third]

[clear-line]

Please prove you are human by selecting the Truck.