Jo besjogge no de kategory Poëzie

Thank You, Katie Prentiss!

♫ It worked!!1! ♫

Troch Posted on 0 reaksjes 87 x besjoen

Beetje jammer dat deze dame van de kerk is, d'r man is pastoor, maar dat kun je háár niet kwalijk nemen. Feit blijft dat multi-talent én gelegitimeerd Goddelijk Vrolijke Verschijning Katie Prentiss vandaag een beetje kleur gaf geeft aan deze beetje sombere zaterdag waarin corona, alsmaar stijgende besmettingsaantallen, een dagende totale lockdown én de daarover ontstane collectieve verontwaardiging over het algemeen de teneur bepalen. 

Enfin. Om maar in haar hogere sferen te blijven: Thank God for Katie! (en Tik Tok, for that matter)

Resteert de vraag: HOE HEB IK IN GODESNAAM JUSTIN'S JUWEELTJE OVER HET HOOFD KUNNEN GEZIEN??? Inmiddels drie jaar geleden uitgekomen en ik hoor/zie 't nu pas??

Wellicht wordt het eens tijd dat ik wat vaker naar die vermaledijde radio luister. 🤔

Inzake Heerenveen

Kakhiel's Kijk op Kleurloos Grijs

Troch Posted on 0 reaksjes 274 x besjoen

Wat hebben o.a. Abe Lenstra (voetbalinternational), Wim Duisenberg (econoom, politicus en bankier),  Heinze Bakker (sportverslaggever), Gretta Duisenberg (politiek activiste, huisvrouw & echtgenote van voornoemd Wim Duisenberg),  Jacques Tichelaar (politicus), Falko Zandstra (schaatser, zelfstandig ondernemer), Sven Kramer (schaatser), Antoinette de Jong (schaatster), Fedde Schurer (dichter, journalist, politicus, vredesactivist) en ik zei de gek (professioneel nietsnut), behalve dat ik hen allemaal van één en dezelfde Wikipagina heb gejat, met elkaar gemeen?

We hebben en collectif onze oorsprong, onze successen dan wel falen dan wel ons aards verscheiden in, rond en/of vanuit het Friese Heerenveen beleefd.

Moppentapper Kakhiel mag er dan niet vandaan komen, hij is er wél geweest.

Waar ik zelf, vanuit het perspectief van een vermeend Fries-om-utens, mijn geboorteplaats nogal eens zwaar wil romantiseren, weet hij op z'n onovertroffen edoch pijnlijke wijze 'ons' Heerenve(e)ners te duiden op het feit dat deze 'vlek' tegenwoordig blind in te ruilen is voor/met elke andere 'stad' met/van 50.000 inwoners. 

Met name het winkelcentrum straalt tegenwoordig een ongekende triestheid uit –zeker in vergelijk tot 'vroeger'-, hoewel ik moet constateren dat men wél z'n best lijkt te doen het aantal ambachtelijke eenmanszaken voorrang te geven op die landelijke, nóg kleurlozere eenheidsworst winkelketens, shoarmazaken en dubieuze telefoonwinkels.

Dat laatste kan ik echter niet staven daar ik nogal dwangmatig pleeg één en ander te romantiseren. 🤔Kennelijk heb je dáár dan weer een buitenstaander voor nodig. Een Kakhiel bijvoorbeeld.

(Note2self: Dat Feanetië maar gauw van de grond mag komen. #schietgebedjedoet Amen.)

 


'Op Zuid'

Strevelsweg | 3 juni 2018

Troch Posted on 0 reaksjes 100 x besjoen


1920px | 2560px


Onderweg van 'het Ikazia' naar winkelcentrum Zuidplein, na wederom een enerverende CT-scan waarover ik je ongetwijfeld in de toekomst meer van uit de doeken zal doen, kom ik gister bovenstaand tafereel tegen. 

Halverwege de loopbrug besef ik me dat dit één van de eerste Rotterdamse stadsgezichten is die ik twintig jaar geleden, toen ik vanuit het 'verre' Friesland hier kwam wonen, op m'n netvlies kreeg. 

'Op Zuid', of gewoon 'Zuid' zoals het plebs deze plek (en daarmee eigenlijk alles wat er zich aan de onderkant van de Nieuwe Maas bevindt. Go figure) pleegt te noemen, blinkt niet uit in schoonheid -lelijke woontorens, een nog lelijker winkelcentrum, een gedateerd ziekenhuis en veel, héél veel verkeer-, en ook voor de frisse lucht hoef je hier dus niet te zijn.

Nochtans heeft dit geheel destijds een onuitwisbare indruk op mij gemaakt, zeker in vergelijk met de 'hoogbouw' van het Friese Heerenveen, want het was toen, op deze hotspot, ergens in 1998 dat ik mij bedacht; "Ik bén er. Laat die veelbelovende toekomst nou maar komen." 

Wist ik veel.

Enfin. 'Op Zuid'. Gèrs. 😉


Dirkjan! uit de vloei

Een Stukje Natuur

In Een Groen Bericht.

Troch Posted on 3 reaksjes 123 x besjoen

 

giphyLoop ik vanmorgen naar buiten, kan ik niet anders dan verheugd constateren dat er zich een artistiek verantwoord Stukje Natuur in mijn tuin heeft gemanifesteerd.

En, hoewel de Facebooks en de Twitters er vanmorgen vol mee stonden -iedereen moet weer zo nodig zijn/haar Stukje Natuur onder de aandacht brengen (alsof wij geen Stukje Natuur hebben. Ha!)- ervaar ik mijn Stukje Natuur desondanks toch als één van de beter geslaagde Stukjes Natuur.

Enfin. Gladys is back. Einde bericht. 


Beauty HD

by Rino Stefano Tagliafierro

Troch Posted on 6 reaksjes 135 x besjoen

Devouring Time, blunt thou the lion’s paws, 
And make the earth devour her own sweet brood; 
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws, 
And burn the long-lived phoenix in her blood.
– W. Shakespeare, Sonnet no. 19

Fascinerend; klassieke schilderijen tot leven gewekt, verworden tot kunstige kitsch. Laat dàt maar aan Rino Stefano Tagliafierro over.

En euh… vergeet vooral niet je geluid er bij aan te zetten! #fullscreen

The Grand Budapest Hotel

Jet another useless review

Troch Posted on 0 reaksjes 93 x besjoen

wes1

Het gebeurt nog maar zelden dat ik hier iets zinnigs te melden heb. Laat staan mijn volkomen misbare mening over een avondvullende speelfilm.

Sterker nog; de laatste keer dat dat gebeurde is alweer zeven jaar geleden (Seven Pounds. Da's bijna bijbels toevallig).

Hoe het ook zij: vandaag voelde ik de urgentie oprispen u te wijzen op het bestaan van Wes Anderson's bril-jan-te The Grand Budapest Hotel.

Ik zal u niet vervelen met de (filmische) historie van de beste man, u bent namelijk niet dom en -uiteraard- bijzonder vaardig met Google.

Nee, beste lezer; DIT … dit is de Rembrandt onder de speelfilms. Dé cinematografische variant van Stairway to Heaven zoals Auguste Marie Louis Lumière dat voor ogen gehad moet hebben. Visuele Poëzie met een hoofdletter P.

Film zoals film hoort te zijn.

Region-Capture2

Zulk een detail,  een spectaculair verhaal, een shitload aan A-list acteurs,  een 'clevere' edit, pràchtige decors en wàt een verfijnde soundtrack! En dàt alles met de heer Anderson's onmiskenbare handtekening; véél gecentreerde shots, snelle 'cuts' en een onberispelijk gevoel voor sfeer.

Zò goed gemaakt dat ik ervan zou kunnen huilen. Tranen van vreugde dat is.

#aanrader #uitroep #teken

WOOt! En als Time 't zegt, is 't waar.

Ik heb nog veel te leren… ;-(

wes2

It rarely happens that I have something sensible to say here. Let alone my complete and utter useless opinion about a feature film.

Indeed the last time thàt happened was seven years ago (Seven Pounds. Almost a biblical contingence).

Anyhoo; today I felt the urge to alert you to the existence of Wes Anderson's bril-liant The Grand Budapest Hotel.

I won't bother you with his (filmic) history; you're not stupid and besides that very skilled when it comes to the use of Google.

No, dearest reader; THIS…. this is thé Rembrandt of feature films. Thé cinematographic version of Stairway to Heaven as Auguste Marie Louis Lumière must have pictured it. 

Visual Poetry with a capital P.

Film as film should be.

Region-Capture

Such cinematographic detail, such a spectacular story, a shitload of A-list actors, such clever editing, beautiful decor and such a sophisticated soundtrack! And all of it with that unambiguous signature of mr Anderson; lots of centered shots, fast cuts and and a flawless feel for ethos.

Sò well made I could cry.

Tears of joy that is.

#recommended #exclamation #mark

WOOt! If Time says so, it must be true.

I've got a lot to learn yet… ;-(

For women who are difficult to love

Troch Posted on 0 reaksjes 82 x besjoen


For women who are difficult to love
you are a horse running alone
and he tries to tame you
compares you to an impossible highway
to a burning house
says you are blinding him
that he could never leave you
forget you
want anything but you
you dizzy him, you are unbearable
every woman before or after you
is doused in your name
you fill his mouth
his teeth ache with memory of taste
his body just a long shadow seeking yours
but you are always too intense
frightening in the way you want him
unashamed and sacrificial
he tells you that no man can live up
to the one who

lives in your head
and you tried to change didn't you?
closed your mouth more
tried to be softer
prettier
less volatile, less awake
but even when sleeping you could feel
him travelling away from you in his dreams
so what did you want to do love
split his head open?
you can't make homes out of human beings
someone should have already told you that
and if he wants to leave
then let him leave
you are terrifying
and strange and beautiful
something not everyone knows how to love.

Source: Warsan Shire @ Vimeo


↓