Jo besjogge no de kategory No sa. En net oars.

De Friese Carmiggelt (3)

"Ik bin d'r wol klear mei, mei al dy oandacht"

TrochPosted on 2 Comments331 x besjoen

Het was naar aanleiding van dat redactionele stuk in de Leeuwarder Courant dat Omrop Fryslân ons moeder benaderde met het verzoek om een –verrassing!– interview.

Hoewel het van haar niet per se (meer) hoefde, zo'n gesprekje, het avontuur met de krant was leuk en aardig en bijzonder ego-strelend maar daar mocht het wel bij blijven, vond ze. Het was goed zo.

Maar naarmate de dag van de uitzending naderde (live!) kon mem toch wel enig enthousiasme opbrengen, al wist ze nog steeds niet of het nou om een televisie- of radio-opname ging. "We zien wel", zei mem vastberaden.

Op het uur U werd haar gevraagd met de telefoon naar de ingang van het oudemensenhuis te lopen, alwaar ze verblijft, en toen werd al gauw duidelijk dat het in ieder geval niet om een tv-opname ging.

De 'reporter', in dit geval de altijd wat wonderlijke Geert van Tuinen, bleek aan de andere kant van de lijn het gesprek met haar aan te gaan. Wat die auto daarbuiten op de parkeerplaats met de Omrop van doen had, kon 'Mem' me niet vertellen. 

Hoe dan ook: het werd een opmerkelijk gesprek. Omdat ons moeder niet wist wat nou de bedoeling was stond ze bij de ingang van het verzorgingspand, alwaar het een komen en gaan was van bewoners en andere mensen. Gevolg: rumoer. Deel één van dit interview kon al gauw als verwaarloosbaar worden beschouwd.

It wie nei oanlieding fan it redaksjonele stik yn de Ljouwerter Krante dat Omrop Fryslân ús mem benadere mei it fersyk om in -ferrassing!- ynterview.

Hoewol 't it fan har perfoarst net (mear) hoegde, sa in petear, it aventoer mei de krante wie aardich en freonlik en bysûnder goed foar it ego mar dêr mocht it wol by bliuwe tocht se. It wie goed sa.

Mar doe't de dei fan útstjoering kaam (live!) koe hja wol dochs wol wat entûsjasme opbringe, al wist se noch hieltyd net of it no om in telefyzje- of radio-útstjoering gong. 'Wy sjogge wol', sei hja beret.

Op it uur U waard har frege om mei de telefoan nei de yngong fan it âldeminskenhûs te rinnen, alwèr se tahâldt, en doe waard al gau bliken dat it yn alle gefallen net om in televyzje-útstjoering gong.

De 'reporter', yn dit gefal de altyd wat nûvere Geert van Tuinen siet oan 'e oare kant fan de line om it petear mei har oan te gean. Wat dy auto dêr bûten op it parkearplak mei de Omrop te krijen hie, dat koe ûs mem my net fertelle.

Hoe dan ek: it waard in opmerklik petear. Om 't ús mem net wist wat no it doel wie, stie se by de yngong fan it fersoargingspand, alwer wie it in kommen en gean fan bewenners en oare minsken. Gefolch: leven.

Diel ien fan it fraachpetear koe al gau as te ferwaarloazjen beskôge wurde.

Diel ien:

De Friese Carmiggelt (1)

Ùs mem wurdt noch ferneamd!

 

"Het aardige van het ambacht schrijven is, dat je het nòòit leert."
  SimonCarmiggelt


Sjoch no! Wa hie dat tocht, doe op tolve oktober twatûzendtsien?

Ùs mem yn 'e krante! Se wurdt noch ferneamder as har soan! 😂 

[ADVERTINSJE]Meneer Aart Ontmaskerd!

It's all about the dum dum didudumdum

Begrijp me niet verkeerd; ik was al fan van Meneert Aart toen ie nog gewoon Stratemaker (zonder 'n') heette ("Straat" voor intimi), héél lang geleden. Niets dan repsect, je weet tog. Nog stééds.

Ook heb ik niks tegen hen die een zakcentje bijverdienen door zich te laten hoereren door één of andere dubieuze energiemaatschappij. Sterker nog; ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan wanneer men mij had gevraagd.

(Ha! Ha! That 'll be the day 😉 )

Nee, waar ik niet zo goed tegen kan zijn mensen die hun geloofwaardigheid verkwanselen zodra iemand hen met een zak geld om de oren slaat.

Zo ook Meneer Aart.

Het zit zo.

Lig ik van de week ff onderuit op de bank tv te kijken, zie ik een reclamespotje voorbij komen van voornoemde Eneco, met Meneer Aart in een duurzame hoofdrol, naast een hipster pinguïn, een schreeuwende stokstaart, enkele vergadermensen en een zeemeeuw.

Kortom; the usual suspects.

Ik denk nog; wat leuk voor die notoire mopperkont (over mopperkonten gesproken; wat is dat toch met die uitgerangeerde BN'ers die naar Friesland vluchten om er vervolgens te gaan mopperen dat men hen vergeten is?
Hm)
.

Anyhoo. Ik snap dat best; je bent de jongste niet meer, je vaste schnabbel is doorgeschoven naar één of ander themakanaal waar niemand meer naar kijkt en waarschijnlijk heb je zelfs nog wat salaris moeten inleveren ook. Dan is zo'n commercial natuurlijk een aangename aanvulling op je AOW-tje. 

Niet dan?

En toen herinnerde ik mij ineens een interview van een paar maanden geleden. Het heet Recht Van Spreken, het is van Omroep Max en de ondertitel luidt:

Prominente Nederlanders blikken met Elles de Bruin terug op hun leven en carrière. Over welke keuzes zijn ze tevreden en wat hadden ze liever anders gedaan?

Elles was voor de gelegenheid helemaal naar 'Het Hoge Noorden' gereisd om Prominente Aart aan de prothese te voelen over o.a. 'De Nieuwe Tijd' en Ome Aart's kijk daarop.En wat hij daar zei zet zowel de geloofwaardigheid van de Eneco als ook die van Meneer Aart ineens in een héél ander perspectief. Enfin, oordeelt u zelf:

UPDATE 10-01-2020: Ach, Aart tochMoge je rusten in vrede

[ADVERTINSJE]

Beknopt

Er gaat niets boven een flinke Chlamydia

Tuintje in mijn hart
Als extra bonus het tuintje in mijn hart (click pic 4 big ass big)
Ik kan niet anders dan verheugd constateren dat mijn Chlamydia Japonica zichzelf voor het eerst in tien jaar heeft overtroffen als het gaat om het voortbrengen van bloemen dan wel knoppen. Dat wilde ik even kwijt.

Deze volkomen nutteloze info werd u gebracht door wij van eamel, eamel & eamel.

Dag hoor.

A Properly Used Fuck

according to Jack Wagner

TrochPosted on 0 Comments363 x besjoen


Download “F*ck - Using Proper English - Jack Wagner (MP3 - 320Kb)” using_proper_english_jack_wagner_eamel.mp3 – Downloaded 76 times – 6 MB


Perhaps one of the most interesting words in the English language today is the word fuck.

Out of all of the English words that begin with the letter "F", fuck is the only word that is referred to as the F-word.

Its the one magical word, just by its sound can describe pain, pleasure, hate and love.

Fuck, as most words in the English language, is derived from German, the verb frichen (must be: ficken), which means to strike.

In English, fuck falls into many gramatical catagories.

As a transitive verb for instance: "John fucked Shirley."

As an intransitive verb: "Shirley fucks."

It's meaning's not always sexual.

It can be used as an adjective such as: "John's doing all the fucking work."

As part of an adverb: "Shirley talks to fucking much."

As an adverb enhancing an adjective: "Shirley is fucking beautiful."

As a noun: "I don't give a fuck."

As part of a word: "Abso-fucking-lutely." or "In-fucking-credible."

And, as almost every word in a sentence: "Fuck the fucking fuckers."

As you must realise there aren't to many words with the versatility of fuck.

As in these examples, describing situations, such as:

  • Fraud: "I got fucked at the used car lot."
  • Dismay: "Oh, fuck it."
  • Trouble: "I guess I'm really fucked now."
  • Aggression: "Don't fuck with me buddy."
  • Difficulty: "I don't understand this fucking question."
  • Inquiry: "Who the fuck was that?"
  • Dissatisfaction: "I don't like what the fuck is going on here."
  • Incompetence: "He's a fuck off."
  • Dismissal: "Why don't you go outside and play hide and go fuck yourself."

I'm sure you can think of many more examples.

With all of these multipurpose applications, how can anyone be offended when you use the word?!

We say use this unique, flexible word more often in your daily speech.

It will identify the quality of your character immediately.

Say it loudly and proudly…

excerpt from Jack Wagner's view
(Jack -Voice of Disneyland- Wagner that is) on
FUCK


[pop-upsource]


The Secret Life Of Heroes

Grégoire Guillemin kan dingen

TrochPosted on 0 Comments265 x besjoen

sneeuwwitje


David Bowie – Heroes


Onthutsend nieuws vandaag op de internets; superhelden blijken soms nèt mensen.

Zij doet wel eens een sigaretje. Krabt eens aan haar kont. Moet òòk poepen. Superhelden bedrijven zelfs de liefde, al dan niet onder het genot van een geestverruimende superheldenjoint. Heeft 't slipje ook wel eens in haar kruis. Hij heeft soms zijn dag niet, een flinke puist of is ongewild linksdragend.

Nee, wij superhelden… We're only human.

greg

Gelukkig alleen in de wereld van Grégoire Guillemin, één of andere Franse illustrator waarvan vanàlles te vinden is op diezelfde internets behàlve info over de man zelf.

Feit is dat hij zich profileert in Popartesque à la Lichtenstein ('Whaam!'; tot in de puntjes!) of grappige vingeroefeningen in stilistisch Fifties. Wònderschoon design maar met een knipoog.

Voor de liefhebber: 

Grégoire Guillemin – The Secret Life of Heroes


↓
>