Dag Tsjeard †

troch eamel

 

30 april 1960 – 25 juni 2009 †

Ik hâld fân dij, do leave eigenwiize broer
Dasto dèr foar altiid kompjoeterje meiste
mei in flinke borrel en dyn sigaretsje

– Rèst sêft

Naamloos-1

 

Foar dij, fân dyn broers:

"into that great Playstation sky"

 

eamel | blog
>