Jo besjogge no de kategory Mevrouw

Punt van discussie

Mevrouw is wat vergeetachtig.

Troch Posted on 0 reaksjes 100 x besjoen

Over honden gesproken; we hebben hier een dispuut.

Kom ik onderstaand filmpje tegen in de krochten van Betty‘s schoot, denk ik van; ‘Hé, wat leuk… mijn mevrouw met Iggy!’ en besluit er een lieflijk muziekje onder te monteren.

Komt dat kreng binnen, ziet m’n filmpje, en zegt ijskoud; ‘Dat ben ik niet!’, daar waar ik tranen van ontroering had verwacht. 😭

Ze vervolgt; ‘Ik heb geen tattoo (geen tattoo te zien, wél een BH-bandje), mijn haar is niet kort (is niet kort, komt gewoon niet allemaal in beeld), ik heb dáár geen moedervlek (volgens mij wel) en -last but not least- da’s Iggy niet! (da’s Iggy wél)!’

Kortom; mijn mevrouw is alle realiteitszin kwijt. Dan ben je wel heel erg dom, hoor.

Stom. Ik weet toch wel wat ik gefilmd heb? En bovendien; wie zou het anders moeten zijn? Tss… 👿 

The ‘Joy’ Of BBQ

Dit bericht is wél van gisteren.

Troch Posted on 2 reaksjes 72 x besjoen


“Men verlaat een gezellig feestje niet voor sluitingstijd.”

– Winston Churchill, 1874-1965


Lief web-plok 😘.

Vandaag gaan we bar-be-cue-ën, me-vrouw en ik.

Dat is heel bij-zon-der want dat doen wij nooit.

Het komt zo.


Het is na-me-lijk een beetje warm 😰.

En dus liggen wij voor Pam-pus.

Niet écht, na-tuur-lijk, want Pam-pus is bij Am-ster-dam

en daar lig-gen wij niet; wij lig-gen ge-woon thuis.

In de tuin.

Raar.


#snowface

omdat waarom niet?

Troch Posted on 0 reaksjes 510 x besjoen


#snowface

Weer zo’n rage-dingetje waar we hier thuis niet om heen kunnen. En dus sta je om half twaalf ‘s avonds te blauwbekken in de tuin ‘omdat ‘t weer zo’n fijn, nietszeggend postje opsmijt’.

Gelukkig was mijn mevrouw zo sportief hierin mee te gaan want hoe anders leg je zoiets vast?

En natuurlijk onderging zij hetzelfde lot:


Dirkjan! uit de vloei

Klein Waterlooplein. En zo

Troch Posted on 1 reaksje 79 x besjoen

Het hiernavolgende is voor jou waarschijnlijk net zo boeiend als drie-keer-niks dus voel je niet bezwaard om, wanneer je de eerste rispingen van verveling voelt opboeren, jezelf ergens anders te begeven. Het is er tenslotte één voor mijn annalen.

Goed, nu jij en ik nog over zijn even het volgende. Dit beeldverslag betreft een impressie door ondergetekende -tijdens dat Kleine Waterloopleingebeuren in ons deurp- in het gezelschap van enkele dames waaronder mijn mevrouw, mijn ex-mevrouw, ene Ruud (geen ex van me en geen mevrouw) en een dweilband-zonder-website, bij Pan Caffé.

Behalve het feit dat dat Waterloofeestje wat ons betreft gewoon weer rommelmarkt mag heten en vooral weer op Koningsdag moet mag plaatsvinden (en niet twee weken daarvòòr. Onzin), was ‘t best wel een dragelijke gezellige middag. Wat mij betreft vijf ∗∗∗∗∗, dames. Doen we weer ‘ns, okay? 😉

Nou, dat was ‘t. Leuk, hè? Nou! Dag hoor.

Lilly (was here)

FILMSCHOOL | Assignment Five

Troch Posted on 0 reaksjes 140 x besjoen

Lilly 1Ik geef ‘t toe; het wordt wat eentonig als je niet into filmopleidingen bent zoals ik dat momenteel ben. Euh.

Helaas voor jou is dit mijn blog en dus hier is assignment five. 😉

De opdracht (in een notendop. In z’n geheel hier: 1, 2, 3): maak een filmpje van één minuut volgens vooropgestelde criteria. En zo geschiedde.

Vraag me niet waarom maar het eerste wat me te binnen schoot was een Stop-motioninfoInfoStop-motion of stop-frame animatie is een filmtechniek waarmee speciale effecten in films kunnen worden gecreëerd. De techniek is al bijna net zo oud als filmen zelf en was voor de komst van digitale animatie een van de primaire special-effects-technieken in de filmindustrie. van een pop die ik al heel lang in m’n bezit heb en die ik voor het gemak maar even Lilly genoemd heb. Dat heeft wat poëtisch, weet je.

Wegens het ontbreken van professionele middelen zoals acteurs en apparatuur zag ik me genoodzaakt een beroep te doen op familie, vrienden en collega’s (dank allen!).

Desondanks, of misschien wel dankzij hen, heb ik er toch nog wat uit weten te persen; Lilly, pop in de herfst van heur leven, voelt zich vergeten en besluit een einde aan haar poppenleven te maken.

Toegegeven, ‘t is een beetje luguber, maar kijk waar ‘t Steven King gebracht heeft 😉

Het filmpje in z’n oorspronkelijke vorm was vloeiender, minder schokkerig, maar helaas was ik vergeten dat één en ander maar één minuut mocht duren. Gevalletje ‘kill your darlings‘. 🙁

Hoe het ook zij; de docente, in mijn ogen véél te mild in haar beoordeling, was het daarmee niet eens en besloot één en ander te beoordelen met een 99% (9.9)* Yeuj!

Op naar assignment 6, do a 30 second commercial shoot.

*Zie ‘continue reading’

Lilly 2

I have to admit; it’s getting a bit of a bore when you’re not into filmeducation as I am at this very moment.
Oh, well.

Unfortunately for you, this is my blog so here’s assignment five. 😉

The assignment (in a nutshell. The full description can be found here: 123); make a one minute movie by predefined criteria. And so I did.

The first thing that popped to mind was a Stop-motioninfoInfoStop-motion (also known as stop-frame) is an animation technique to make a physically manipulated object appear to move on its own. The object is moved in small increments between individually photographed frames, creating the illusion of movement when the series of frames is played as a continuous sequence. of a doll I have in my possession for a long time now and which I have named Lilly, for this occasion. Because it has a poetic ring to it, you know.

Due to the lack of professional means and actors I was forced to do an appeal to my family, friends and co-workers (thank y’all!).

Nevertheless, or maybe thanks to them, I’ve managed to squeeze something out of it; Lilly, doll in the autumn of her life, feels forgotten and decides to end her doll-life.

I admit, it’s a bit lurid, but hey; look where it got Steven King 😉

The film in it’s original form was less shaky and more fluent yet I forgot it had to be one minute and not a second more. Therefor I had to practice the principle of ‘kill your darlings‘. 🙁

Be that as it is; the teacher, who in my humble opinion was far too mild, decided to grade it with a 99% (9.9)* Hail!

Next: assignment 6, do a 30 second commercial shoot.

↓