Herdenken

doen wij wààr we willen, wie we willen, wannèèr wij willen, waaròm wij willen.

Wat jij daar ook van vindt.

Want zonder hen, die voor ons het leven lieten, had jij dit nimmer in vrijheid kunnen zeggen …

Fit Frommes Femke wer werom op 't ynternet!

rinne

Als Femke-fan van het eerste uur –‘t is een schatje– én liefhebber van hardlopen, kon ik niet anders dan blij reageren op het initiatief van Omrop Fryslân om, onder de jaarlijkse ‘Simmer Yn Fryslan‘-vlag, ‘Beweging‘ het thema van deze altijd vrolijk zomercampagne te laten zijn.

MAAR WIE IS FEMKE?
Dat kan zij het beste zelf omschrijven maar, naast zuster-van die àndere De Walle (ook fijn!), kende ik haar voornamelijk als de Fries-frisse, sensuele stem van Omrop Fryslân, de omroep die ik zo koester sinds ik uit Friesland vertrokken ben.

Het Femke-famke en Omrop Fryslan maken het dagelijkse leven dragelijk voor een Fries-om-utens, in het hectische leven wat Randstad heet.

(Tekst gaat verder onder het filmpje)

As Femke-fan fan it earste oere –‘t is in skatsje– én leafhawwer fan hurdrinnen, koe ik net oars as bliid reagearje op it inisjatyf fan Omrop Fryslân om, ûnder de jierlikse ‘Simmer Yn Fryslân‘-flagge , ‘Beweging‘ it tema fan dizze altyd fleurich simmerkampanje wêze te litten.

MAR WA IS FEMKE?
Dat kin it frommeske it bêste sels omskriuwe mar njonken suster fan dy oare De Walle (ek noflik!), koe ik har benammen as de Frysk-frisse, sinsuele stim fan Omrop Fryslân, de omrop dy ‘ t ik sa koesterje sûnt ik út Fryslân fuort bin.

It Femke-famke en Omrop Fryslân meitsje it deistich libben dragelijk foar in Fries-om-utens, yn it hektyske libben wat Rânestêd hjit.

(Tekst giet fierder ûnder it filmke) 

Méér

Plog; Peaske 2016 (Best viewed on a real computer)

Het navolgende bericht is er wederom zo één van ultieme saaiheid.

Zo’n bericht dat voor jou, als lezert dezes, waarschijnlijk nét zo interessant is als de praktische toepasbaarheid van een priemgetal, en dus kunnen we veilig concluderen dat dit er weer zo één is voor de annalen van dit blogje.

Zo. Voor hen die overblijven; mijn mevrouw en ik hebben onze Paasdagen dit jaar doorgebracht in het Friesche. Niets spectaculairs,

we zijn tenslotte geen twintig meer, maar wel bijzonder aangenaam.
Met broer’s appartement als uitvalsbasis werden respectievelijk des eamel‘s ouders, het watertje De Heide en nog wat locaties aangedaan, in slechts twee dagen tijd.

Om zulks niet te laten verdwijnen in de krochten van de tijd, heb ik gemeend er goed aan te doen één en ander in plogvorm vast te leggen opdat we later kunnen zeggen; ‘Gelukkig hebben we de foto’s nog‘. 

Oant moarn!

CLICKPIK

1-800

Bij aankomst gelijk bij Deit ‘op skoat’. Als hond ken je natuurlijk zo je verantwoordelijkheden.
Okay, dat je nog moet leren er blij bij te kijken is een futiliteitje. Hoewel, pake ziet je blije blik toch niet.

Méér

Geachte Burgemeester en Wethouders Een bericht van uw lokale Don Quichotte

Geachte Burgemeester en Wethouders.
 
Onlangs heeft U in al uw wijsheid besloten stilzwijgend een verkeersbesluit door te voeren inzake de wijziging van twee reguliere autoparkeerplaatsen in twee parkeerplaatsen voor de gehandicapte medemens. Hiertegen wil ik bij dezen bezwaar maken.
 
Vooropgesteld; ik heb niets tegen parkeerplaatsen voor gehandicapten omdat ik van mening ben dat een ieder zo comfortabel mogelijk moet kunnen leven, of dat zich nu plaatsvindt in de privésfeer of in de openbare ruimte. Dat is een prettige bijkomstigheid van het leven in een democratisch land waarin een ieder gelijk is/hoort te zijn en daarvoor dus gelijke rechten dienen te gelden.
 
Maar, de manier waarop dit tot stand is gekomen heb ik wél problemen mee. Laat ik echter bij het begin beginnen.

Het gaat om twee parkeerplaatsen aan (het einde van) de Jan van Galenstraat, benedendijks, en nabij de kruising met de Karel Doormanstraat te Oud-Beijerland, ter hoogte van/naast Karel Doormanstraat 117 (zie illustratie hieronder).

oude_nieuwe_situatieDeze twee plekken zijn in week 10 (7 – 11 mrt) van dit jaar, 2016, gerealiseerd. Méér

Verantwoord Verval Op Zomaar Een Zondagavond

9-800

+ | ++

En het werd nog een fijn weekend… 

CLICKPIK

1-800 Méér