In wichtige boadskip fan Jolke

troch eamel
186 kear besjoen 2 minute(n) wierskynlike lêstiid

YouTube player

Jolke for President!!1!  1 | 2 | 3


YouTube player

Jolke yn de bonus [bron] 😂UPDATE 8 july 2020: Och, earme. Ûs Jolke is net mear…. 😢YouTube player"Dag, Jolke. De wrâld hat wer wat minder kleur sûnder dij…"

Mear fan itselde

eamel | blog
Translate »
>