Tag Archives Dag!

Oant sjen, Rutger …

Never Lost In Time

Troch Posted on 0 reaksjes 112 x besjoen

 

Frontphoto by Terry O'Neill/Iconic Images/Getty Images. Photo after click: Casper Dalhoff.
23 januari 1944 | † 19 juli 2019

Dàg Floris van Rosemund.
Dàg Erik Lanshof.
Dàg Erik Vonk.
Dàg Wulfgar.
Dàg Roy Batty. (!!!!)
Dàg Martin.
Dàg John Ryder.

Dàg, Legende ût Beetstersweach. Tige tank foar it foarmjen fan myn jeugd.

 

Dirkjan! uit de vloei

↓