Kategory:

2005

*[Erik Satie – Gnossiennes No. 1 Lent]

Mes pensées vont aux victimes et les survivants des attaques terroristes horribles nuit dernière à Paris. Que toute la force avec eux .


Nous ne cédera pas au terrorisme!

My thoughts go out to the victims ànd survivors of the horrible terrorist attacks last night in Paris. May whatever force be with you.

 

 

We won't bow for terrorism!

50 kear besjoen

 


 "The moment you realize God had greater plans for you that don’t involve crying at night or sad Pinterest quotes."


 


46236_oOmdat het volgende toch wel een hoogtepuntje is in datgene wat ik Mijn Leven mag noemen, kan ik het niet nalaten dit met u te delen. 

Net als [deja-vu alert] het vorige jaar kan ik wéér niet anders constateren dan dat ook vandaag de zomer alhier officieel ten einde is geraakt (lees; weggespoeld) in een hosanna aan regenwater.

Dat ik daarbij ook nog even dankbaar gebruik maak van een onlangs door mij aangeschafte maar volkomen nutteloze smartphone-app met de voor de hand liggende naam VHS Camcorder is toch wel dé Kers op de Taart.

Enfin. Daar ook een climax nooit alleen komt kan ik u mededelen dat ik nu even ga plassen. Dag hoor.124 kear besjoen

Werkelijk geen id wat de intentie van de maker(s ↑) moge zijn, maar dat 't leuk gedaan is staat buiten kijf. Ook geen id hoe 'k eraan kom. Enfin,  't zal wel weer zo'n baard hebben; soit.

Gezellig muziekje, overigens. Voor tien seconden that is. 😱


UPDATE 2014: Ah. Vandaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 🔵
UPDATE 2018: Blue Ball Machine Revisted (2018), door AskGSG/Paul van Sommeren (hieronder, echter door mij voorzien van het originele deuntje)

114 kear besjoen
eamel | blog
>