Alt-HEX - Je bent zelf een hex! -

À  ALT + 0192 Ù  ALT + 0217 ó  ALT + 0243 ¿  ALT + 0191
Á  ALT + 0193 Ú  ALT + 0218 ô  ALT + 0244 ˆ  ALT + 0136
  ALT + 0194 Û  ALT + 0219 õ  ALT + 0245   ALT + 0139
à ALT + 0195 Ü  ALT + 0220 ö  ALT + 0246   ALT + 0155
Ä  ALT + 0196 Ý  ALT + 0221 ø  ALT + 0248 ¦  ALT + 0166
Å  ALT + 0197 Ÿ  ALT + 0159 ð  ALT + 0240 «  ALT + 0171
Æ  ALT + 0198 Þ  ALT + 0222 š  ALT + 0154 »  ALT + 0187
Ç  ALT + 0199 à  ALT + 0224 ù  ALT + 0249 ×  ALT + 0215
Р ALT + 0208 á  ALT + 0225 ú  ALT + 0250 ©  ALT + 0169
È  ALT + 0200 â  ALT + 0226 û  ALT + 0251   ALT + 0153
É  ALT + 0201 ã  ALT + 0227 ü  ALT + 0252 ®  ALT + 0174
Ê  ALT + 0202 ä  ALT + 0228 ý  ALT + 0253 ±  ALT + 0177
Ë  ALT + 0203 å  ALT + 0229 ÿ  ALT + 0255 ÷  ALT + 0247
Ì  ALT + 0204 æ  ALT + 0230 þ  ALT + 0254 µ  ALT + 0181
Í  ALT + 0205 ç  ALT + 0231   ALT + 0128   ALT + 0182
Π ALT + 0206 ¢  ALT + 0162 ƒ  ALT + 0131 ¤  ALT + 0164
Ï  ALT + 0207 è  ALT + 0232 £  ALT + 0163 °  ALT + 0176
Ñ  ALT + 0209 é  ALT + 0233 ¥  ALT + 0165   ALT + 0137
Œ  ALT + 0140 ê  ALT + 0234   ALT + 0133 §  ALT + 0167
Ò  ALT + 0210 ë  ALT + 0235 ª  ALT + 0170 ·  ALT + 0183
Ó  ALT + 0211 ì  ALT + 0236 º  ALT + 0186 ¬  ALT + 0172
Ô  ALT + 0212 í  ALT + 0237 ¹  ALT + 0185   ALT + 0149
Õ  ALT + 0213 î  ALT + 0238 ²  ALT + 0178 ¡  ALT + 0161
Ö  ALT + 0214 ï  ALT + 0239 ³  ALT + 0179   ALT + 0134
Ø  ALT + 0216 ñ  ALT + 0241 ¼  ALT + 0188   ALT + 0135
ß  ALT + 0223 œ  ALT + 0156 ½  ALT + 0189 ¸  ALT + 0184
Š  ALT + 0138 ò  ALT + 0242 ¾  ALT + 0190 ¯  ALT + 0175
  ALT + 0128         

 

Klik hier voor Alt-Symbol

↓