Tag Archives Feestboek

Bevallig behang

Alles voor De Eierbal

Troch Posted on 4 reaksjes 109 x besjoen

 

Werkelijk geen idee hoe meneer De Snackbar mijn foto gevonden heeft, ik vermoed via de LC -ik heb ‘t ‘m verder niet gevraagd-, maar feit blijft dat ik onlangs op ‘s mans verzoek benaderd ben met de vraag of ik bereid zou zijn voornoemd beeldwerkje af te staan opdat men er een toepasselijk kamerbreed behangetje van mocht maken.

‘Toepasselijk’ omdat de vreetschuur (voorheen een ietwat trieste fietsenwinkel) om onduidelijke redenen vernoemd is naar de enige hoogbouw die Heerenveen telt (“Snackbar De Munt”) terwijl deze flats in geen velden of wegen zijn te bekennen zijn vanaf hunnie locatie. Nah ja, met een beetje fantasie, wellicht.

Anyhoe. Na veel vijven en zessen, de tussenpersoon bleek van het type ‘ons bin zunig’ en ikzelf wil altijd de hoofdprijs voor ‘mijn werk’ (dit is overigens de eerste keer maar jezelf hoereren voor een grijpstuiver kan altijd nog), kwamen we een prijs overeen.

Op het scherpst van de snede heb ik nog wel even keihard onderhandeld over een eventuele Eierballen Clausule, ik heb namelijk een eierballen-fetisj en had graag gezien dat deze delicatesse lokaal naar mij vernoemd zou worden maar helaas; dit viel niet door de accountant te verantwoorden. Zei men.

Beetje flauw maar ‘t is niet anders.

Nadat ik tenslotte één en ander nog even met mijn Feestboekse achterban heb overlegd, dit soort belangrijke zaken moet je niet te overhaast maar vooral niet in je eentje beslissen, zijn we tot de conclusie gekomen dat deze geste eigenlijk best wel z’n doorgang kon vinden. Hoezee!

Goed. Annie Leibovitz in Le Hermitage, Robert Mapplethorpe in het Guggenheim, Paul Huf in het Stedelijk en Uw Eamel in een Snackbar.
Ik zeg; wereldheerschappij begint hier! 

18.720 Minutes Of Fame "I loathe narcissism, but I approve of vanity. -Diana Vreeland"

Troch Posted on 0 reaksjes 79 x besjoen

“Everyone will be famous for 15 minutes.”
– Andy Warhol


Het was de avond nacht ochtend waarin het merendeel van de inwoners van Amerikanië uit protest besloot te breken met het huidige politieke systeem en massaal te stemmen (spiegeltje) op een narcistische, megalomane, seksistische racist als president Trump.

donald-trump-with-no-nose

Verder niet zo heel erg van belang, we waren er tenslotte allemaal bij, maar het was ook de ochtend waarin 4.982 6.423 10.539 14.498 facebookende wereld-burgers besloten dat een achteloze, door mijn gemaakte opmerking onder een bericht van The LAD Bible inzake een vermeende tweet van voor-noemde malloot die morgen tot hun favoriete comment maakte.

Nu is ijdelheid mij vreemd, iedereen die mij een beetje kent weet dat ik nou eenmaal de bescheidenheid zelve ben #kuch maar desalniettemin voelde ik de noodzaak, in de euforie die volgde op mijn Magnum Opus als het om ‘gevatte’ commentaren gaat, U, beste lezert, hierin deelgenoot te laten maken.

Anyhoo. Even voor de annalen; of ‘t nu waar is of een memeDrumpf schijnt getwitterd te hebben dat wanneer hij verkozen zou worden, hij MW2 zal remasteren.

Nu had ik op dat moment geen idee had wat hij met MW2 bedoelde, ik vermoedde zo’n typische Amerikaanse catchphrase-dingetje zoals het dubbelzinnige Where’s the beef? destijds, maar gezien ‘s mans reputatie dacht ik oprecht dat The Donald een tikfoutje had gemaakt en wellicht iets anders had willen zeggen.

Taalnazi als ik ben, was ik niet te beroerd z’n eratum ter plekke te corrigeren om te voorkomen dat The Trumpster’s Onbevlekte Presidentiële Reputatie al in de kiem gesmoord zou worden door een ordinaire tikfout, nog vóór deze überhaupt begonnen was. 

Maar toen.. toen ging het lós.

Kennelijk had ik iets getriggerd want de ene na de andere Facebookert voelde zich genoodzaakt mijn opmerking te liken of van een passend commentaar te voorzien. Normaliter zou ik u hier geen kond van doen, zie ← bescheidenheid-passage hiernaast, maar gezien de frequentie waarin dit geschiedde en vooral de aard van de 500+ commentaren, kon ik het niet nalaten dit gegeven met u te delen.

Een analyse:

Blij Op Facebook; Ne-ga-ti-vi-teit

Troch Posted on 4 reaksjes 118 x besjoen

Region Capture

happyHoi Facebook-vriendjes!
In de serie Blij Op Facebook gaan we het vandaag hebben over NE-GA-TI-VI-TEIT.
Dat is een heel moeilijk grotemensenwoord voor STOM.

Jij wilt natuurlijk net als ik alleen maar blije vriendjes en blije vriendinnetjes op Facebook. Ja, toch? Dat gaan we vandaag leren!

Blije vriendjes houden niet van NE-GA-TI-VI-TEIT. Die willen alleen maar blije dingentjes zien op de Facebooks.
Bijvoorbeeld filmpjes van blije zingende-nét-niet zangeresjes op obscure dorpsfeestjes, blije ordinaire kijk-mij-eens-zelfpromotie dingetjes, foto’s van je blije avondeten en blije kutfoto’s van je blije kutkindertjes!

Want daar worden blije vriendjes nog blijer van!

Wat je dus vooral niet moet doen als je alleen maar blije vriendjes wilt hebben is zeggen dat je bijvoorbeeld niet-zo-blije stierenvechters dood wilt hebben, ook al heeft zo een stierenvechter daar zelf om gevraagd toen hij die overmaatse satéprikkers in de stier stak, en dat alleen voor zijn blije lol en dat van die honderden blije volidioten die toeschouwers heten.

Dit mag dus niet!!11!:

Region Capture2

Tussen Kitsch & Nog Meer Kitsch

Oh Oh Eamel

Troch Posted on 10 reaksjes 78 x besjoen

Toegegeven; het navolgende balanceert op ‘t randje van De Goede Smaak. Dat is wanneer we er gemakshalve even van uit gaan dat er criteria bestaan die bepalen wat goede dan wel wansmaak is. 

Er is natuurlijk niets zo subjectief als juist dàt. Iets met ‘beauty is in the eye of the beholder‘ en zo.

Enfin. Nu we dat gekaderd kunnen we verder.

Jelle werd een beetje eenzaam. Al jaren heeft ie alle hoeken, gaten en vensterbanken van dit huis gezien en altijd in z’n eentje. Hoewel hij, nét als zijn baasje, nogal graag ‘op ‘m zelf is‘, blijkt ook in zijn leventje sociale omgang een onontbeerlijk factor om gelukkig tevreden te zijn. 

Intimiteit als onmisbaar infuus voor de geest, zeg maar.

Ik kijk bijna nooit op die koopjespagina‘s op Feestboek. Voornamelijk vanwege gezeur en gezeik onderling maar bovenal een overdaad aan kinderkleding wat per rompertje een eigen bericht krijgt waarop vervolgens niemand reageert en moeder’s dwingt het bericht tot vervelens toe te

 ‘uppen’ tot uiteindelijk het bewuste kledingstuk bij het Leger des Heils terecht komt opdat ‘we’ er nog een net-niet-verdronken pasgeboren Somaliër blij mee kunnen maken. Enfin; zo niet gister.

Vooropgesteld; ook ben ik niet zo van de beeldjes. Beeldjes vertegenwoordigen voor mij Man Bijt Hond, Bij Ons In De Jordaan en Oh Oh Cherso. Begrijp me niet verkeerd; voor alles een publiek. ‘t Is alleen niet zo mijn ding.

Maar soms, héél soms, kan ik de verleiding niet weerstaan; koop-jes-hoek. En als die verleiding dan voor een paar centen bij je om de hoek wordt aangeboden kan het zo maar gebeuren dat je ineens twee afzichtelijk foute beelden in je tuin heb staan. Voor twee tientjes. In één koop.

En Jelle? Het is dat ‘t niet kan maar ik zou toch zweren dat die halve Cupido een glimlach om z’n betonnen lippen heeft.

Goed. 

Verantwoord Fout heeft dus een nieuwe naam: Gurbe, Loltsje & Lobke* en het staat te shinen in m’n tuin.

99 days of freedom

Troch Posted on 4 reaksjes 84 x besjoen

test

99Issue 1. Over enkele weken moet ik een eindexamen opdracht inleveren. Dat houdt in; een tig pagina’s tellend filmplan schrijven om er vervolgens een visueel huzarenstukje van te maken. #hoihoi

Issue 2. Ik kan me niet meer concentreren. Krijg niks meer gedaan, ga veel te laat naar bed en kom er veels te laat uit, kom alleen nog buiten als ik shag of diepvries pizza’s nodig heb of naar school moet. Mensen ken ik bijkans alleen nog van hun profielfoto en ‘t ergste van alles: ik word te dik. Niet gezet, niet voluptueus.. nee; gewoon -letterlijk- te dik.

Issue 3. De eigenrechters, de publieke schandpalers, de “Palesteinen-Joden-Russen-Oekraïners-Utrechtse serieverkrachters-Anti-Zwarte-Piet-Negroide-Totaalmalloten“-iedereen-moet-dood-wensers, de ramptoeristen, de moralisten, de linkse ‘kopje thee?‘-ers, de betweters, de digitale lynchers, de leedvermakers en altijd maar weer die luidruchtige rechtse roeptoeters.

Haat. Dood. Rampen. Misdaad. Oorlog. Jaloezie. Kinder-, katten- en lunchfoto’s. Complotten, domme quiz-jes en verveelde huisvrouwen …

Ik. Ben. Het. Zàt.
Àllemaal.
Vréselijk.
Zàt.


En toen was daar ineens 99 Days of Freedom. Oorspronkelijk bedoeld als sociaal-experimenteel antwoord op Facebook‘s dubieuze ‘mood-experiments‘ maar inmiddels, met meer dan 25.000 ‘volgers’, dat frivole niveau allang ontstegen (meer hier).

Oh praise!’ dacht ik. “Mijn redding!” dacht ik. In ‘t kort; ik ben even weg van de sociale media’s. Als experimentje, ter zelfbescherming én voorlopig voor 99 dagen.

Ik heb frisse lucht nodig, energie, échte mensen. Hardlopen, zwemmen, sportschool. Échte boeken wil ik lezen. Mijn mevrouw uit eten nemen. Voor één keer in m’n leven een school afmaken. Klusjes doen. De paden op, de lanen in. Dat soort dingen. In plaats van 24/7 te F5-en.

Resumé, beste Facebook/Twitter vriend/-in; mocht je me derhalve ontvolgen; be my guest (dan was je het waarschijnlijk toch al van plan). Voor de intimi of jij-die-niet-kan-wachten; Whatsapp, sms, mail, contactformulier, telefoon en/of hou de countdown hiernaast in de gaten. Je kent ‘t principe.

Disclaimer: misschien lukt ‘t me, misschien niet. Maar dan heb ik ‘t in ieder geval geprobeerd. 😉

Tot over inmiddels minder dan 99 dagen!

Issue 1: 99in a few weeks I have to hand in a final assignment. That means; a film plan containing a shitload of documents and after that the ungrateful task to fabricate a visual spectacle with it. #hurrah

Issue 2: I can’t concentrate anymore. Can’t get things done, go to bed too late, rise even later, only go outside when in need of smokes and frozen pizza or when I have to go to school. I only recognize people by the looks of their profile-pic and worst of all; I’m getting fat. Not just stout or voluptuous … no; just -literally- plain fat.

Issue 3: The judges-for-their-own-cause, that publicly condemn-to-ignominy, the “Palestinians-Jews-Ukrainians-that-serial-rapist-from-Utrecht-that-anti-Black-Pete-negroid-totalidiot“-everybody-die-wishers, the disaster tourists, the moralists, the left wing ‘Want another cup of tea?‘,  the wiseacres, the digital lynchers, the malicious pleasure-ers and, ofcourse, that ever-present rightwing loudmouths.

Hatred. Death. Crime. War.  Jealousy. Children’s-, cat- and lunchpics. Conspiracies, stupid quizzes and bored housewives.

I. Have. Had. It. With. Them.
Àll of them.
Tòtally.


And then there was 99 Days of Freedom. Originally intended as a social-experimental answer to Facebook‘s dubious ‘mood-experiments‘ but in the meantime, with more than 25.000 ‘followers’, that frivolous level already transcended (read more about it here).

Oh, praise!” I thought. “My saviour!” I thought. In short; I will be away from the social media’s for a while. As an experiment, for self-protection and provisionally for 99 days.

I need fresh air, energy, real people. Running, swimming, to the gym. I want to read real books. Take my girl out for dinner. For once in my life finish school. Do things around the house and go outside, instead of F5-ing all day.

So, dearest Facebook/Twitterfriend; I’ll understand if you want to unfriend me because of this (then again; if you do you probably were planning to do that already).

For intimates or you-who-can’t-wait; Whatsapp, textmessages, mail, phone, contactform and/or keep an eye on the countdown on the right. You know the drill.

Disclaimer; maybe I succeed, maybe I won’t. But at least I’ve tried. 😉

C ya in less then 99 days!

IMG_6132

Dirkjan! uit de vloei

↓