Plog | Am-ster-dam-vlo-g

Troch Posted on 2 reaksjes 80 x besjoen

1a

Dit is ei-gen-lijk een vlo-g.

Een vlo-g is een plo-g

maar dan met be-we-gen-de plaat-jes.

Om-dat ik maar één vlo-g heb, noem ik ‘m pl0-g.

Lo-gisch, hè?

1

Hier deed ik test-en.

Om te kij-ken of het werkt-e.

En het werkt-e.

2

En hier deed ik weg rij-den.

Met de au-to want Am-ster-dam is

best wel ver als je dat stuk moet

lo-pen.

3

On-der-weg zag ik een truck.

Dat weet ik want dat stond er-op:

Sca-nia truck.

Dus.

5

En toen zat ik in-eens

in de tram.

Da’s een trei-n maar dan in de sta-d.

Er rij-den best wel veel

trei-nen in Am-ster-dam. 

Raar, hoor.

Hier rij-den we voor-ruit.

Grap-pig, hè?

6

Dit is de voor-kant

van de fo-to hier-bo-ven.

We rij-den dus voor-ruit 

maar achter-ruit van-uit het 

per-spek-tief van bo-ven.

Ha, ha.

7

Dit is een straat.

Hij heet ‘De Zee-dijk’.

Vroe-ger kon je hier sek-sen

voor cen-tjes en dru-ks.

Nu al-leen voor pi-zza

en swar-ma.

Lek-ker, hor.

8

In de ver-te zie je het sta-tion.

Daar ko-men de gro-te trei-nen sa-men.

Ook zie je veel Chi-nees-jes en Dui-tsers.

De Chi-nees-jes zijn nieuw,

de Dui-tsers zijn nooit weg-ge-gaan.

9a

Dit is Ca-sa-bla-nca.

(Ik moe-st daar zijn voor een ge-heim pro-ject.

Hoe ge-heim kan ik niet zeg-gen want ook dat is ge-heim)

Dat is een bar met een thea-ter-tje er-bo-ven.

Daar doen men-sen soms kunstjes

of dan-sen man-nen in een jurk.

Die me-neer daar is Max

maar die draagt geen jurk-en,

voor zo-ver ik weet.

9

Ook dit is Ca-sa-blan-ca.

Als je gaat trou-wen of schei-den

kun je dat hier vie-ren.

Ge-zel-lig, hè?

10

Dit is ook Ca-sa-blan-ca!

Maar dan bij-na onder N-A-P.

Dat zeg je als iet-s on-der wa-ter staat

maar niet echt.

Snap je?

11

Dit is op Max z’n dak.

Daar zie je een to-ren.

En als je goed kijkt

kun je sek-sen-de men-sen zien

in huis.

Pri-va-cy kent men niet

in de gro-te stad.

Am-ster-dam is net in-ter-net.

12

Max en ik in de tram.

On-der-weg naar huis.

Het was ge-zel-lig druk in de tram.

Men-sen vinden het fijn als je hen on-ge-vraagd filmt.

Dat kan al-leen in Am-ster-dam.

In Oud-Bei-jer-land ros-sen

ze je daar-voor al-leen al

op je bek.

Ik van Am-ster-dam.

13

In de au-to.

Op de snel-weg.

Met ge-vaar voor ei-gen le-ven en dat

van an-der-en heb ik de-ze af-ge-dru-kt.

Want hoe wee-t je an-der-s dat ik

vei-lig thui-s ge-ko-men ben?

Pre-cies.

14

THUI-S!!1

Niet dat ik in een tun-nel woon

maar ik ga na-tuur-lijk

niet la-ten zien waar ik woon.

Ook ik heb rech-t op pri-va-cy.

Het was een fij-ne dag!

Be-dank-t, Max!

Tot de vol-gen-de keer!

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments

Rob Alberts

Heb je op deze wereldreis ook het Rijkmeisje ontmoet?

Of woont dat meisje in het Rijks waar je net niet bent geweest.

Vrolijke groet,

trackback

[…] een wandeling nog een stil even tegen, maak ik mezelf oud in een tijdloos moment en mag ik met Max op stap vanwege dat ding waar ik ‘t zo nog even over ga hebben. Zagen we nog een grappig […]

↓
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x