Tsjeard | Aldeboarn

troch eamel
29 kear besjoen 1 minute(n) wierskynlike lêstiid

 


Tsjeard. It lètste ôfskied. Oan't sjen, broer…. 

Mear fan itselde

eamel | blog
↓
>