#snowface

Weer zo’n rage-dingetje waar we hier thuis niet om heen kunnen. En dus sta je om half twaalf ‘s avonds te blauwbekken in de tuin ‘omdat ‘t weer zo’n fijn, nietszeggend postje opsmijt’.

Gelukkig was mijn mevrouw zo sportief hierin mee te gaan want hoe anders leg je zoiets vast?

En natuurlijk onderging zij hetzelfde lot:


← swipe →

Uiteraard is er een The Making Of:

Ach ja, wij màken wat mee. 😉

Wat sizze jo dêrfan?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Comments Yet.